46 thoughts on “Hướng Dẫn A-Z KineMaster – Phần Mềm Biên Tập Video Tốt Nhất Trên Điện Thoại | QuạHD | Tập Hợp đề tài nhắc đến chỉnh tỉ lệ ảnh trong photoshop Đầy đủ

  1. naby _ cute chan says:

    Em k bik làm âm nhạc chị em bảo tìm chên yt nhưng tìm ở cưả hàng kinmaser r mà k thấy nhạc say so các nhạc em ik tìm từ trên đên hêt mà k có nhạc em ik cả

  2. Richy Lam says:

    kính chúc qúi vi luôn manhkhõe bình an moi su nhu y Qúi vi sông vuivē vui Choi có cuôc sông dâydū hanhphúc nhûng viêc rât quan trong không nên quên lo nghī cho chính mình lo TU TÂM TU THÂN suy nghī cho kiêp sau nhé không uông phí kiêp nguoi.Sanh duoc có thân nguoi rât khó,sông hôm nay có ai biêt chåc ngày mai thê nào.Môt nåm kiêm môt núi tiên không bång môt phút tu.DÒI NÀY KHÔNG TU BIÊTDÒI NÀO MÓI TU? Hãy xem video clip trên kênh richylam sē hiêu duoc có quan trong không (xem100%có..AI DÁM NÓI KHÔNG CÓ LUÂT NHÂN QŪA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *