8 thoughts on “Học thiết Poster trong photoshop, phần mềm chỉnh sửa ảnh, poster quảng cáo | Danh Sách nội dung liên quan chỉnh kích cỡ ảnh trong photoshop Đầy đủ

  1. huytu luong says:

    anh Khánh dạy quá tuyệt.tư duy của Anh tốt quá ạ.e chỉ mới biết anh 1 thời gian thôi nhưng học được từ Anh cũng khá nhiều…like cho sự nhiệt tình của Anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *