9 thoughts on “Học thiết kế bìa fanpage trà sửa trong photoshop, Giáo trình photoshop | Danh Sách chủ đề về logo trà sữa Đầy đủ

  1. Khoa Nguyễn says:

    ai có thể giải đáp giúp mình chỗ vivid light và hight pass -> nó hoạt động như thế nào và tại sao đối tượng lại nét hơn ạ? Mình cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published.