6 thoughts on “Học Photoshop online vẽ Brush bài 9 | Tập Hợp chủ đề liên quan xóa brush trong photoshop đúng nhất

  1. Quan Tran Huu says:

    minh muốn bán lại bộ học photoshop này ở HÀ nội , đầy đủ 1 khoá học cả file gốc lần vi deo 500k. Đây là video của ĐHKHTN bán bản quyền

Leave a Reply

Your email address will not be published.