11 thoughts on “Học photoshop chuyên nghiệp, Học photoshop cho dân Marketing | Bộ Sưu Tập chủ đề nhắc đến hocphotoshop đúng nhất

  1. Dânnt Nguyễn says:

    thầy cho em hỏi là tại sao pts 2020 của em nó cứ mặc định là khi chỉ vào layer bất kì nó cứ mặc định là chỉnh size ảnh như lệnh Ctrl T ấy ạ, rất là khó chịu, cứ phải chỉ chuột ra chỗ bảng điều khiển nó mới hết, ấn Enter nó ko mất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *