33 thoughts on “Học excel | Tạo bảng trong excel 2010 | Danh Sách đề tài nói về chỉnh khoảng cách dòng trong photoshop chi tiết

  1. Hoai Lee says:

    Cảm ơn ad rất rất nhiều ạ từ 1 đứa mù không biết gì về Excel giờ e cũng làm được một số bài đơn giản rồi ạ. Tất nhiên e sẽ phải học thêm rất nhiều nữa ạ

  2. Thanhnhu Le says:

    cảm ơn thầy con 2/3/2021 là con thi tài năng tin học rồi mà nhờ thầy giúp, con thi đậy 813 điểm rồi đó thầy
    Cảm ơn thầy !!! ✔✔✔😁😁😁😜😜😜

Leave a Reply

Your email address will not be published.