15 thoughts on “Đồng Nai: Phát gạo cho gần 153 000 lao động mất việc, hỗ trợ tiền cho xe ôm, gom rác, giúp việc | Tập Hợp nội dung liên quan trung tâm y tế dự phòng đồng nai đúng chuẩn

  1. Fuong Lo says:

    Sao ở đâu cũng có Sao dãy trọ của tui ở ng lớn trẻ con mất việc làm 2thang nay rồi ng lao đông tự do có công nhân có mà chưa nhận đc gói an sinh xã hội lần nào ạ 213/98/8C hai bà trưng kp đông tác phường tân đông Hiệp dĩ an bình dương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *