26 thoughts on “Đổi Màu Nước Trong 1 Phút Photoshop | Thùy Uyên | Tập Hợp đề tài về chọn vùng cùng màu trong photoshop đúng nhất

  1. Minh Đỗ says:

    màu nước trong ảnh em chỉnh nó là màu nước sông, làm theo cách chị hướng dẫn nhưng em làm chưa được, màu nó không đẹp mà cứ như màu xanh lá

  2. Giang Nguyễn Vũ Trường says:

    sao em ko chọn hết phông đỏ cho hình rồi chọn vùng chọn được như chị nhỉ ? Em cũng vào Select -> Color Range rồi nhưng nó ko ra chọn hết nền đỏ 🙁

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *