14 thoughts on “Điện tử cơ bản #49 Sự kết hợp Hoàn Hảo giữa Transistor NPN và Tranzito PNP | Danh Sách đề tài về dđiện tử cơ bản chi tiết

  1. Thanh Tuan says:

    Chào a, bài giảng rất dễ hiểu, hữu ích.
    Xin hứong dẫn giúp: mình thức hành theo bài này với con A1013 và c2383 có vấn đề chút. Với điện áp <8.5vdc mạch chạy đúng, khi tăng lên qua 9vdc mạch tự dẫn dù chưa kích. Mình cần 12-15v. Xin cảm ơn a

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *