20 thoughts on “Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm – Bài 2 – Vật lý 9 – Cô Lê Minh Phương (HAY NHẤT) | Danh Sách nội dung nhắc đến đặc tuyến vôn ampe đúng nhất

  1. Văn Huy Trần says:

    Cô dạy hay quá, yêu cô. Dạy như thế này thì mới gọi là giáo viên chứ.
    Thế này mới gọi là dạy học theo phát triển tư duy cho học sinh. Hy vọng chương trình cũng tìm cho ra bằng được những giáo viên dạy Lí cấp 3 như vậy. Hai giáo viên dạy lí cấp 3 trên hệ thống hiện chưa đủ tầm cỡ ạ. Dạy còn kém, dạy nhu tay ngang. Nhất là cô gì bé bé xinh xinh, cảm ơn cô nhá nhưng chưa đủ tầm. Dạy nhu cô đây nè. Có lời dẫn vào từng đề mục, có tư duy phát triển năng lực cho HS và cả hệ thống kiến thức, chỉ thiếu liên hệ thực tế còn ít. Xin cảm ơn chương trình.

  2. Văn Huy Trần says:

    Cô dạy hay quá, yêu cô. Dạy như thế này thì mới gọi là giáo viên chứ.
    Thế này mới gọi là dạy học theo phát triển tư duy cho học sinh. Hy vọng chương trình cũng tìm cho ra bằng được những giáo viên dạy Lí cấp 3 như vậy. Hai giáo viên dạy lí cấp 3 trên hệ thống hiện chưa đủ tầm cỡ ạ. Dạy còn kém, dạy nhu tay ngang. Nhất là cô gì bé bé xinh xinh, cảm ơn cô nhá nhưng chưa đủ tầm. Dạy nhu cô đây nè. Xin cảm ơn chương trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *