36 thoughts on “Cốm BigBB Plus dùng cho trẻ: Sổ mũi, chảy nước mũi, ho đờm, viêm họng, hạn chế dùng kháng sinh | Tập Hợp đề tài về viêm họng uống thuốc kháng sinh gì đúng nhất

  1. Han Ie says:

    👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *