27 thoughts on “Color Profile là gì? | Cách cài và sử dụng | Chia sẻ profile miễn phí | Danh Sách đề tài nói về profile là gì Đầy đủ

  1. Minh Nhật says:

    Anh thử làm video tư vấn chia sẻ về chọn màn hình, máy ảnh phù hợp cho việc chỉnh sửa ảnh photoshop dành cho người nghiệp dư và bán chuyên đc ko? Có nhất thiết phải dùng MacOs trong photoshop để nhìn ảnh đc đẹp hơn ko?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *