7 thoughts on “Chỉnh sửa ánh sáng và màu sắc trong Adobe Photoshop | Danh Sách đề tài nói về cắt hình trong photoshop cs3 chi tiết

  1. Minh Trần Văn says:

    học theo từng mục như này rất dễ hiểu, không như mấy cái kênh khác trên youtube là theo kiểu như nhu cầu ấy sẽ không hiểu rõ được mà chỉ làm theo thôi. rất hữu ích, mong nhiều video về các mục khác nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *