7 thoughts on “Chèn chữ vào video trong Premere – Hướng dẫn Cách thêm chữ text vào video Full | Tập Hợp nội dung liên quan đến chỉnh khoảng cách dòng trong photoshop đúng nhất

  1. Ro Bi says:

    tôi đã xem nhiều video trên kênh tự học đồ họa thấy tác giả có tư duy logic về bố cục tổng thể khá tốt, khả năng diễn giải sư phạm khá cao … chúc kênh thành công và ngày càng phát triển … chúc tác giả luôn vui vẻ và có nhiều động lực làm thêm nhiều video hữu ích và thú vị hơn … xin cảm ơn …

  2. anh quách says:

    trong hướng dẫn trên sẽ có 1 khoảng thời gian nghỉ, chữ k xuất hiện, Vậy có cách nào để chữ chạy liên tục, tức là các câu cách nhau 1 đoạn nhưng các câu sẽ chạy liên tục k anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *