17 thoughts on “Change T-shirt Color From White To Back In Photoshop | Thuy Uyen | Bộ Sưu Tập nội dung về chọn vùng cùng màu trong photoshop chi tiết

  1. MINH HT says:

    Hi Uyên. Có video Hướng dẫn cách thiết kế con vật làm logo chưa vậy ? Hướng dẫn giúp mình được ko ? Tks trước nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published.