4 thoughts on “Cái Giá Của SỰ LƯƠNG THIỆN Bất Nguyên Tắc Đôi Khi Nguy Hiểm Hơn Cả Cái Ác | Tập Hợp đề tài liên quan thiết kế logo giá rẻ đúng chuẩn

  1. nguyễn Minh Hậu says:

    Mình ác vô cùng mà trk giờ mọi người xung quanh cứ nghĩ mình hiền lành thật thà chất phát, khả năng che đậy của mình tới mức ko ai nhìn thấy nhưng chỉ trong thâm tam mình mới thấy dk, trk đây cứ ngỡ mình là người thiện lành như mọi người thấy nhưng giờ giờ mới hiểu mình đang vung dưỡng cái thiện bên ngoài để bồi đắp cái ác bên trong

Leave a Reply

Your email address will not be published.