35 thoughts on “Cách xóa phông ảnh chân dung trong photoshop | Danh Sách đề tài liên quan đến chọn vùng cùng màu trong photoshop chi tiết

  1. Tho Luong says:

    Anh chia sẻ rất hay, nhưng anh nói nhanh quá và hình ảnh bị xoá nhanh quá theo không kịp, hơn nữa chữ quá nhỏ , có thể tăng “ size” chữ lên một chúc. Cảm ơn sự chia sẻ nầy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *