15 thoughts on “Cách tạo Mockup 3D thiết kế bao bì A-Z | Now Academy | Danh Sách nội dung liên quan đến làm chữ nghiêng trong photoshop đúng chuẩn

  1. PS MU says:

    cái đoan dùng brush làm bóng đổ sao a có thể chấm 2 điểm mà nó thành đường song song với cái hop đc nhỉ.
    mình chỉ biết cầm chuột kéo xiên theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.