30 thoughts on “Cách Tạo Logo Chữ Đẹp Giống "Ân Beat" trên điện thoại | Hướng Dẫn Làm Logo Giống Như Ân Beat | Bộ Sưu Tập đề tài nói về logo đẹp chi tiết

  1. Night Anime says:

    A ơi cái chữ Khểnh đó anh chỉnh thành xóa nền là dc thôi mà cần gì phải làm như vậy
    Vì mỗi lần làm video thì phải chỉnh chữ tiếp mất thời gian

  2. PTG MUSIC says:

    Làm chữ đen bình thường xong vào avee thêm 1 image logo chỉnh dưới cái dấu tích đầu tiên sang screen là nó tự mất chữ đen và hiện nền đằng sau chỗ nào mình để sẽ đẹp hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published.