6 thoughts on “Cách tạo chữ bốc lửa trong photoshop | Text fire | Danh Sách chủ đề liên quan edit text trong photoshop chi tiết

  1. vuongvu nguyen says:

    xin lỗi cho mình hỏi cái này tí.mình để thông số tạo một ảnh mới y như bạn,mà cái mà cái size ảnh lên tới 11.3g.của bạn là 2,64M.có thể chỉ cho mình cách để hạ cái size đó xuống được không

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *