12 thoughts on “Cách tách chữ ra khỏi Backgound để chuyển sang layer khác | Danh Sách đề tài liên quan đến cách di chuyển chữ trong photoshop chi tiết

  1. Tủ sách Tuổi Hoa 0 says:

    Mình làm xong phần 1 tức là đến phần có 3 layer nhưng khi tạo new layer thì không Ctrl + V được, không hiểu bạn hướng dẫn có thiếu bước nào không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *