3 thoughts on “Cách Sửa Bếp Từ đôi chết iGBT cực dễ Ai cũng sửa đươc – Cách Đo iGBT nhanh nhất | DiY Electronic VN | Danh Sách nội dung nói về igbt bếp từ Đầy đủ

  1. Ly Dam says:

    Bếp từ nhiều lỗi lắm .đa số chết ic nguồn và mấy mạch bảo vệ lấy mẫu sẽ báo lỗi ko nhận nôi .chết mỗi cầu đi ốt và igbt là hên thôi .chứ đa số chết igbt là liên quan đến mạch driver và con zen lơ 18v.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *