34 thoughts on “cách nhận dạng chim ,,(chào mào mái),, | Tập Hợp chủ đề về nhận diện thương hiệu đúng chuẩn

  1. An Truong says:

    A cho e hỏi…bình thường tiệm chim bán trong lồng avi thường 10 còn hoặc hơn…chim thường bị rụng lông mào hay lông đuôi chưa sổ bọng thì phân biệt sao a???

Leave a Reply

Your email address will not be published.