39 thoughts on “Cách lấy lại thanh công cụ bị mất trong Photoshop | Bộ Sưu Tập đề tài nhắc đến cách thay đổi kích thước ảnh trong photoshop cs6 Đầy đủ

  1. Học Đinh Vlogs says:

    thanks anh…đang dọc mà xóa mất thanh công cụ ko biết phải làm sao,may nhờ có anh hướng dẩn bài này nên em mới phục hồi lại được…mà anh sao thanh công cụ nó rút lại nhỏ quá,nếu muốn cho nó to lên thì phải làm sao?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *