13 thoughts on “Cách chọn vùng rất hay của lệnh Grow và Similar trong Photoshop. @Thịnh 68tran | Bộ Sưu Tập đề tài nói về chọn vùng cùng màu trong photoshop Đầy đủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *