24 thoughts on “Bốn hiệu ứng Text trong Premiere | Hiệu ứng chữ trong Premiere | Tú Thanh Blog | Bộ Sưu Tập nội dung liên quan đến chỉnh chữ nghiêng trong photoshop Đầy đủ

  1. HA says:

    Đời Premiere đời 2017 làm được như cái Type writer không anh… em tìm mãi không có cái Text trong effects control…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *