13 thoughts on “Biên Hòa xưa qua bộ ảnh quý trước 1975 – Đồng Nai xưa | Tập Hợp đề tài liên quan đến biên hòa đồng nai Đầy đủ

  1. Big Heart9988 says:

    biên hòa nói riêng và đồng nai nói chung đa phần là dân bắc 54 di cư vào ở thôi , dân số là hơn 3 triệu , mang tiếng là ở miền nam nhưng hầu như trên 90% dân số nói giọng bắc .

  2. CTMINHKHOI says:

    Là Người Con Tỉnh Biên Hòa, Quận Đức Tu, Xã Bình Trước xưa được Bạn Thanh Võ cho cơ hội trở về tuổi thơ Quê Hương Xứ Sở thật sự không kiềm chế nổi xúc động những kỷ niệm xưa ùa về không kiểm soát được dòng cảm xúc lẫn nước mắt bởi có những gì đã phải mãi mãi ra đi và mất đi theo thời gian với biến cố của Đất Nước sau 30/4/1975 đầy đau thương mất mát cho Người Dân Miền Nam nói chung, Biên Hòa nói riêng đều cùng chung số phận nghiệt ngã đó.
    Cảm ơn và luôn yêu quý Kênh Thanh Võ 👍♥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *