15 thoughts on “Bản tin trưa 21/8 | Ca mắc covid-19 tăng cao, Bình Dương "khóa chặt" hai địa phương | FBNC | Tập Hợp đề tài liên quan đến tiếp tục cách ly xã hội Đầy đủ

  1. Peaceful Life says:

    Yes, I've believed that there have many Vietnamese people in Saigon and other cities that are facing the deadly Delta Variant Covid-19 Pandemic. However, I hope that they will take care of themselves and their families.

  2. Trúc Đoàn says:

    Mỹ toàn nuôi đội quân ăn hại , ngày xưa vnch ở vn cũng tụt quần chạy sau khi mỹ bỏ rơi , bây giờ cũng lặp lại tương tự ở ápgaxittăng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *