5 thoughts on “Bài 52: Nhóm Adjustment Chỉnh Ánh Sáng | Làm Chủ Photoshop CC 2018 | Danh Sách đề tài nói về chỉnh kích cỡ ảnh trong photoshop đúng nhất

  1. Nguyen Viet Cuong says:

    Cô giáo cho e hỏi với là tại sao lúc mình sử dụng levels, khi mình tăng sáng cho hình trong phần input thì tất cả các màu đều bị tác động đến chỉ trừ màu hoàn toàn đen. Còn cô giáo bảo cái thanh output là nghịch đảo của thanh input nhưng khi mình tăng sáng ở đây thì tất cả các màu đều bị tác động, kể cả màu đen hoàn toàn. Mong cô giáo giải đáp với, cảm ơn cô.

Leave a Reply

Your email address will not be published.