5 thoughts on “Add hình ảnh vào photoshop cs6 bị Index Layer và cách xử lí (unlock index layer). | Danh Sách đề tài nói về cách lưu ảnh trong photoshop cs5 chi tiết

  1. Vui Lúm says:

    ad ơi, sao em kéo file ảnh vào 1 cái nền trắng lại k được ạ
    để ý kỹ thì cái file ảnh đó kéo sang kích thước của nó rất bé

Leave a Reply

Your email address will not be published.