24 thoughts on “3 cách chèn chữ chìm (watermark) thông minh trong excel (gồm chữ, ảnh, logo) | tin tức mới nhất về chèn hình ảnh vào excel

  1. Kiệt Huỳnh says:

    hi Em, Anh sử dụng Micro.Office 2010, cũng làm theo hướng dần của Em, nhưng TEXT gõ vào nó che mất những thông tin trên bản Excel, mặc dù Anh đã cho phần trong suốt (Transparency = 100 luôn) mà vẫn che chữ. Em chỉ Anh cách với . Thanks

  2. Tôi Chính says:

    Nói chung là cảm ơn anh Gà nhiều lắm , từ lúc biết kênh anh Gà đến bây giờ tôi ứng dụng vào công việc rất hữu ích lun ủng hộ anh Gà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *