14 thoughts on “👨💻 Sử dụng lệnh lặp (repeat)🐢 trong LOGO để vẽ (5 hình thoi); (10 hình vuông); (10 hình tròn). | Tập Hợp nội dung liên quan logo thời trang chi tiết

  1. Đặng Minh Tú says:

    Sử dụng lệnh lặp trong LOGO để vẽ (5 hình thoi); (10 hình vuông); (10 hình tròn). Các bạn có thể tham khảo và thực hiện lại các hình trên và có nhiều sáng tạo. Chúc các bạn xem video vui vẻ và like cho mình nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *