เตรียมลดภาษีที่ดิน ปี 2564 #shorts | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564

เตรียมลดภาษีที่ดิน ปี 2564 #shorts | ข่าวทั่วไปรายวัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: https://sonduongpaper.vn/wiki/ การกระทำ

เตรียมลดภาษีที่ดิน ปี 2564 #shorts และรูปภาพที่เกี่ยวข้องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564

เตรียมลดภาษีที่ดิน ปี 2564 #shorts
เตรียมลดภาษีที่ดิน ปี 2564 #shorts

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เตรียมลดภาษีที่ดินปี 2564 #ย่อภาษีที่ดิน ใครบ้างที่ต้องเป็นผู้เสียภาษี? ภาษีนี้เก็บโดยหน่วยงานใด? เหตุใดจึงต้องเสียภาษีและชำระตามอัตราภาษี วันนี้เราจะมาพูดถึงทุกสิ่งที่คุณควรรู้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563 นี้ ประการแรก คำถามที่ว่าใครเป็นผู้จ่ายภาษีที่ดิน แน่นอนว่าผู้เสียภาษีจะต้องเป็นผู้ที่ถือครองที่ดินไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม พูดง่ายๆ ก็คือ หากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน บ้าน หรือคอนโด คุณไม่ต้องกังวลเพราะคุณไม่ต้องจ่ายภาษีนี้แน่นอน คำถามคือ ใครเป็นคนเก็บภาษีนี้? ภาษีนี้จะถูกจัดเก็บโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล หรือ อบต. เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมดโดยไม่ต้องส่งเป็นรายได้ของรัฐบาล หลายคนอาจยังสงสัยว่าทำไมต้องเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีนี้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภาษีประเภทใหม่ที่จะนำมาใช้ แทนการเก็บภาษีบ้านและที่ดินและภาษีบำรุงท้องที่ ที่จัดเก็บไว้ในช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดทุกอย่างที่คุณควรทราบเกี่ยวกับภาษีที่ดิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 แต่ถูกเลื่อนออกไปเป็นเดือนสิงหาคม 2020 ทำให้เรามีเวลาเตรียมตัวและศึกษาภาษี อันนี้มากกว่า อย่างแรกเลย ภาษีที่ดินคำนวณจากอะไร ? การจัดเก็บภาษีคำนวณจากมูลค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร การใช้ที่ดินแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ๆ และมีอัตราภาษีแตกต่างกันดังนี้ 1. เกษตรกรรม อัตราที่เราจะต้องจ่ายที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ภาษี 0-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.01% (เท่ากับเสียภาษี 100 บาทต่อล้าน มูลค่าเกิน 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% (เท่ากับต้องจ่ายภาษีล้านละ 300 บาท มูลค่าเกิน 100- 500 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% (เท่ากับต้องเสียภาษีล้านละ 500 บาท มูลค่ากว่า 500-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.07% (เท่ากับภาษี 700 บาทต่อล้าน) มูลค่า 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป อัตราภาษี 0.10 % (เท่ากับต้องเสียภาษี 1,000 บาทต่อล้าน) สำหรับบ้านหลังแรก เป็นเจ้าของบ้านเพียงมูลค่าไม่ถึง 10 ล้านบาท ไม่มีภาษี มูลค่า 10-50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.02% (ล้านบาทละ 200) มูลค่า 50 -75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% (ล้านบาทละ 300) มูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% (ล้านบาทต่อล้าน สิงห์) มูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.10% (ล้านบาทละ 1,000) อัตราภาษีบ้านหลังแรก เป็นเจ้าภาพและที่ดินมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ไม่มีภาษี มูลค่า 50-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% ( 300 บาทต่อล้าน) มูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% (500 บาทต่อล้าน) มูลค่า 100 ล้านบาท ขึ้น อัตราภาษี 0.10% (1,000 บาทต่อล้าน) อัตราภาษีบ้านอื่นๆ มูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.02% (200 บาทต่อล้าน) มูลค่า 50-75 ล้านบาท อัตราภาษี 0.03% (300 บาทต่อล้าน) มูลค่า 75 -100 ล้านบาท อัตราภาษี 0.05% (500 บาทต่อล้าน) มูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษี 0.10% (1,000 บาทต่อล้าน) กรณีบ้านหลังใหญ่ที่เป็นเจ้าของบ้านและที่ดิน เจ้าของ. (เจ้าของบ้านอาศัยอยู่เอง) และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้น 50 ล้านบาทแรกจะได้รับการยกเว้น ซึ่งหมายความว่าหากเราเป็นบ้านที่มีที่ดินมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท เราจะไม่ต้องจ่ายภาษีในปี 2563 – 2566 3 กลุ่มพาณิชย์และอุตสาหกรรม เพดานภาษีสูงสุด 1.2% อัตราภาษีที่ดินเพื่อการพาณิชย์ มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราภาษี 0.3% (ล้านบาทละ 3,000) มูลค่า 50-200 ล้านบาท อัตราภาษี 0.4% (ล้านบาทละ 4,000) มูลค่า 200-1,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.5 % (5,000 บาทต่อล้าน) มูลค่า 1,000 -5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.6% (6,000 บาทต่อล้าน) มูลค่า 5,000 ล้านบาท อัตราภาษี 0.7% (7,000 บาทต่อล้าน) อัตราภาษีสูงสุดคือ 3% ดังนั้นหากเราดูอัตราภาษีทั้ง 4 รูปแบบ จะเห็นว่าที่ดินรกร้างมีการเก็บภาษีในอัตราสูงสุด และในรูปแบบของการเกษตรหรือที่อยู่อาศัย มีข้อยกเว้นอีกอย่างหนึ่งสำหรับเรา ดังนั้นหากสรุปแล้วเราควรจัดการกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างไร? ผมขอสรุปแบบง่าย ๆ ให้เข้าใจง่ายๆ ดังนี้ 1. ตรวจสอบว่าที่ดินหรือทรัพย์สินที่เรามีนั้นเป็นทรัพย์สินประเภทใด 2. ตรวจสอบราคาประเมินทรัพย์สินของเรา และลองคำนวณภาษีที่ดินที่เราต้องจ่าย 3. เตรียมเงินที่ต้องจ่ายล่วงหน้าทุกปี อันที่จริงถ้าเราเป็นคนทั่วไปที่มีบ้านเพียงหลังเดียวและราคาบ้านไม่เกิน 50 ล้าน เราก็แทบไม่ต้องกลัวภาษีที่ดินเลย เพราะทางราชการได้ให้ข้อยกเว้นในส่วนนี้แก่เรา ข้าพเจ้าขอย้ำว่าทุกมาตรการ ทุกกฎหมาย หรือประโยชน์ต่างๆ เราควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและเตรียมเล่นกติกาให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวเราเอง #ภาษีที่ดิน #ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง #ภาษีที่ดิน 2021 #ภาษีที่ดินคอนโด #ภาษีที่ดินบ้าน #ลดภาษีที่ดิน .

See also  อาหารเสริมผิวสดใส อ่อนเยาว์ของนัตตี้ | วิตามิน ตัว ไหน กิน แล้ว ขาว
See also  ย้ายไปอเมริกา วีซ่าทำงานอเมริกา 20 แบบ มีอะไรบ้าง⁉️| วีซ่าอเมริกา @MOD MOM WOW | ทํางาน อเมริกา ถูกกฎหมาย

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ เรา
แบ่งปันที่นี่

See also  [Update] 4 อาหารลดความดันโลหิตสูง เป็นความดันสูงควรกินอะไรดี และอะไรบ้างที่ควรหลีกเลี่ยง | อาหาร แก้ ความ ดัน ต่ำ - Sonduongpaper

#เตรยมลดภาษทดน #ป #shorts.

guru living,อสังหาริมทรัพย์,ภาษีที่ดิน,ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,ภาษีที่ดิน บ้าน,ภาษีที่ดินเลื่อน,ภาษีที่ดินเกษตร,ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคอนโด,ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564,ภาษีที่ดินใหม่,ภาษีที่ดินคิดยังไง,ภาษีที่ดินคือ,ภาษีที่ดินจ่าย,ภาษีที่ดินบ้านเช่า,ภาษีที่ดินคอนโดให้เช่า,ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ล่าสุด,ภาษีบ้าน,ภาษีคอนโด,ภาษีบ้านเช่า,ภาษีคอนโด 2563,ภาษีที่ดิน 2564,ภาษีบ้าน 2564.

เตรียมลดภาษีที่ดิน ปี 2564 #shorts.

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564 ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

3 thoughts on “เตรียมลดภาษีที่ดิน ปี 2564 #shorts | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2564

 1. Lerchai - TTL engineering system says:

  50 อภิมหาเศรษฐีไทย มีใครได้รับประโยชน์จากการลดภาษีที่ดิน 90% คนละเท่าไหร่กันบ้างนะ ใครรู้ช่วยกันตีแผ่หน่อย ส่วนประชาชนตัวเล็กๆ จะได้สักพันนั้นแสนยากเย็น

  อาทิ เช่น พี่น้องเจียรวนนท์ม, เฉลิม อยู่วิทยา, เจริญ สิริวัฒนภักดี, ตระกูลจิราธิวัฒน์, สารัชถ์ รัตนาวะดี, อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา, ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ, ตระกูลโอสถานุเคราะห์, วานิช ไชยวรรณ, ชูชาติ เพ็ชรอำไพ-นางดาวนภา เพชรอำไพ และ…

 2. permsak jumlong says:

  มีที่ดิน แต่ไม่มีเงิน อยากสร้างหอพักซัก10 ห้องทำอย่างไรได้บ้างครับ

 3. Lerchai - TTL engineering system says:

  ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้ง 90% เรื่องนี้ใครคิดใครอนุมัติ อยากให้เปิดข้อมูลมาดูกัน อันดับ 1-100 มีใครกันบ้างที่ได้ส่วนลดสูงสุดและเป็นเงินเท่าไหร่ ส่วนประชาชนได้รับการเยียวยาคนละ 7000 ช่างยุติธรรมจริงๆ ภาษีอย่างอื่นและดอกเบี้ยก็ลด 90% ด้วยสิรอไรอยู่ล่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.