วิทยาศาตร์ ม.2 || แนวทางการดูแลรักษาอวัยวะในระบบประสาท | การดูแลรักษาระบบประสาทของตนเอง

วิทยาศาตร์ ม.2 || แนวทางการดูแลรักษาอวัยวะในระบบประสาท


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

วิทยาศาตร์ ม.2 || แนวทางการดูแลรักษาอวัยวะในระบบประสาท

การดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ / เรียนสุขศึกษาออนไลน์ By ครูบุ้งกี๋


READ  เพลงสำหรับเปิดคลอตอนอ่านหนังสือ ช่วยให้อ่านได้มากขึ้น และจำได้ดีขึ้น | ทํา งาน ต่าง ประเทศ เกาหลี

การดูแลรักษาระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ / เรียนสุขศึกษาออนไลน์ By ครูบุ้งกี๋

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 ระบบประสาท


ความสำคัญของระบบประสาทและการดูแลรักษาระบบประสาท

สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 ระบบประสาท

การรักษา โรคเส้นประสาทอักเสบ / Peripheral Neuropathy Treatment


การรักษา โรคเส้นประสาทอักเสบ
ในการรักษาโรคปลายประสาทอักเสบนั้น ไม่ว่าจะเป็นเส้นประสาทพียงเส้น
เดียว หรือหลายเส้นเกิดอักเสบ พบว่า เป้าหมายของการรักษาจะมุ่งตรงไป
ยังการรักษาต้นตอ หรือสาเหตุที่ทำให้เกิดการอักเสบขึ้น และในกรณีที่เรา
ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เป็นต้นตอได้ การรักษาที่คนไข้จะได้รับก็เป็นการ
บรรเทาอาการเท่านั้นเอง เช่น ลดอาการปวดอันเกิดจากปลายประสาทอักเสบ
ในการจัดการกับสาเหตุที่เป็นตัวการทำให้เกิดการอักเสบของเส้นประสาทนั้น เราจำเป็นต้องป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกด้วย ยกตัวอย่าง ปลายประสาทอักเสบจากโรคเบาหวาน การลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดให้อยู่ในระดับปกติ ย่อมสามารถป้องกันไม่ให้เส้นประสาทเกิดการอักเสบได้ด้วย
สำหรับต้นเหตุจากสารพิษ…การหลีกเลี่ยงไม่สัมผัสกับสารที่สงสัยว่า เป็นพิษเช่นสารปรอท และตะกั่ว หรือหยุดการใช้ยาที่เป็นตัวการทำให้เกิดการอักเสบของเส้นประสาท สามารถหยุดการทำลายประสาทลงได้
….
ต่อจากนั้น ก็เป็นการใช้ยาบรรเทาอาการปวด, ลดอาการอออกแสบออกร้อน, ลดอาการชา หรือาอากรเสียวซ่าลง โดยยาที่จะกล่าวถึงเป็นยารักษาโรคอื่น ๆแต่สามารถนำมาใช้รักษาอาการของโรคเส้นประสาทอักเสบได้ด้วย เช่น
 ยาบรรเทาอาการปวด เป็นต้นว่า การใช้ยากลุ่ม NSAIDs สำหรับอาการไม่รุนแรง หรือ อาจใช้ยาที่แรงขึ้น เช่นในกลุ่ม narcotics หรือ opioids
 ยาสำหรับโรคลมชัก (Antiseizure medications) เช่น gabapentin และ Pregabalin (Lyrica) เป็นยารักษาโรคลมชัก อาจลดอาการปวดประสาทได้ ผลช้างเคียงของการใช้ยา คือ ทำให้เกิดอาการวิงเวียน
 ยาลุ่มรักษาภาวะซึมเศร้า (Antidepressants) ยาบางตัวในกลุ่ม
Tricyclic antidepressants ช่น amitriptyline, doxepin หรือ nortriptyline (Pamelor) สามารถลดอาการปวดด้วยการออกฤทธิ์ขัดขวาง
กระบวนการทางเคมีต่างๆภายในสมอง ซึ่งทำให้ เกิดมีอาการปวดขึ้นได้
 การรักษาเฉพาะที่…การใช้ครีมที่มีตัวยาสกัดจากพืชจำพวกพริก มีชื่อว่า Capsaicin cream สามารถทำให้อาการปวดจากโรคปลายประสาทดีขึ้น
ในตอนแรก อาจรู้สึกออกแสบออกร้อน และละคายเคืองได้ แต่เมื่ออาการ
ผ่านไปอาการจะดีขึ้น…แต่อาจมีบางคนทนไมได้เลย
 นอกเหนือจากนั้น อาจมีการใช้ครีมที่เป็นยาชา lidocaine cream อาจ
ลดอาการปวดลงได
นอกเหนือไปจากการใช้ยา…เรายังมีวิธีการอย่างอื่นที่สามารถนำมาใช้ในการรักษา
คนที่เป็นโรคเส้นประสาทอักเสบ ที่ท่านควรทราบอาไว้ ได้แก่ ได้แก่…
 การกระตุ้นด้วยคลื่นกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ด้วยการกระตุ้นส้นประสาท (TENs)
เขารียกวา Transcutaneous electrical nerve stimulation ด้วยการวางขั้ว
ไฟฟ้า หรือ electrode บนผิวหนัง แล้วปล่อยคลื่นกระแสไฟฟ้าต่ำด้วยความถี่ต่างกัน โดยทำว้นละ 30 นาที ประมาณหนึ่งเดือน
 การกำจัดเอา antibodies และโปรตีนบางอย่างออกจากกระแสเลือด แล้ว
ให้ immune globulin therapy แก่คนไข้ (plasma exchange)
 กายภาพบำบัด ….ในกรณีที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรง กายภาพบำบัดสามารถ
ช่วยทำให้กล้ามเนื้อแข้งแรง ทำให้การเคลื่อนไหวดีขึ้น บางทีท่านอาจ
จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือบางอย่าง เชน ไม้เท้า เป็นต้น
 การผ่าตัด…สงวนอาไว้สำหรับส้นประสาทถูกกดทับด้วยก้อนนื้องอก
เป็นตัวอย่าง
โดยสรุป…ในการรักษาคนที่เป็นโรคปลายประสาทอักสบชนิดต่างๆ มีป้าหมาย 3
ประการคือ รักษาโรคที่เป็นต้นเหตุ, รักษาอาการให้บรรเทาลง และป้องกันไม่ให้
มันเกิดขึ้น ซึ่งสามารถกระทำได้ด้วยการใช้ยาต่างๆ , กระตุ้นด้วยคลื่นไฟฟ้า,
สกัดเอาภูมิคุ้มกัน และโปรตีนในคนที่เป็นโรคแพ้ภูมิตนอง, กายภาพบำบัด
รวมไปถึงการผ่าตัดเอาสิ่งกดทับประสาทออกทิ้งไป

READ  [NEW] The 32 Best Productivity Apps To Get More Done in 2021 | productivity - Sonduongpaper
READ  3 เทคนิค กระชับจิมิให้ฟิตแอนด์เฟิร์ม / ภาวะมดลูกปลิ้น! | ทำ ไง ให้ รู ฟิต

การรักษา โรคเส้นประสาทอักเสบ / Peripheral Neuropathy   Treatment

การดูแลรักษาระบบร่างกาย


การดูแลรักษาระบบร่างกาย

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.